Müptelayım

Hoş Geldiniz

Dost Siteler
Tedaviuzmani.com
RSS akısı

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Meral Uğurlu ''9'' FuLL ALbüm

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Meral Uğurlu ''9'' FuLL ALbüm Bir Paz Mart 23, 2008 6:33 pm

Admin

avatar
Admin


MERAL UĞURLU
1939'da Edirne'de doğdu. 1955'de girdiği İstanbul Belediye Konservatuvar'ında Münir Nurettin Selçuk, Halil Bedii Yönetken ve Nevzat Atlığ ile öğrenim gördü. 1958'de de henüz öğrenci iken sınavla İstanbul Radyosu'na girdi. 1963'de Ankara Radyosu'nda çalışmaya başlayan Uğurlu, 1976'da İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda göreve başladı. Birçok değerli müzisyenle çalışan sanatçı İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Klasik Türk Müziği'nin günümüzdeki en yetkin yorumcularındandır. New York ve Washington'da da konserler veren Uğurlu'nun, ender yorumlanan besteleri içeren birçok albümü vardır.


Meral Uğurlu 1


Meral Uğurlu - Akıbet viran edip - Numan Ağa
Meral Uğurlu - Akşam yine rûhumdaki - Vecdi Seyhun
Meral Uğurlu - Amed nesîm-i subh u dem-Abdülkâdir Merâgî
Meral Uğurlu - Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz-Tab'î Mustafa Efend
Meral Uğurlu - Ben seni sevdim seveli-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - Beni bûyün ile gel mest ü rehâvî ediver-Cinuçen Tanrıkor
Meral Uğurlu - Beni çün kendine ol serv-i revan-Ebû Bekir Ağa
Meral Uğurlu - Beni ey gonca fem-Hacı Sadullah Ağa
Meral Uğurlu - Beni hicranlara terkeyleyerek-Vecdi Seyhun
Meral Uğurlu - Bilmedik yâri ki bizden-Tanbûrî Ali Efendi
Meral Uğurlu - Bir elif çekti yine sîneme-Hacı Sadullah Ağa

http://rapidshare.com/files/82249246...SevdaTreni.rar
Meral Uğurlu 2


Meral Uğurlu - Bir gün dökülür belki-Fehmi Tokay
Meral Uğurlu - Bir kara gözlüye-Arif Sami Toker
Meral Uğurlu - Bir mehveşe bağlandı gönül-Hacı Faik Bey
Meral Uğurlu - Bülbül gibi pür oldu-Zekâi Dede
Meral Uğurlu - Bülbülüm bir güle-Dellâlzâde İsmail Ef.
Meral Uğurlu - Câm-ı lâlindir senin-Mustafa Itrî Efendi
Meral Uğurlu - Can hasta gözüm yaşlı-Ahmet Rasim Bey
Meral Uğurlu - Cânâ rakîbi handan-Giriftzen Asım Bey
Meral Uğurlu - Ceyhun arayan-Tanbûrî Ali Efendi
Meral Uğurlu - Çeşm-i meygûnun ki-aharya-by SevdaTreni
Meral Uğurlu - Çok kıldı harab dilleri-Dellâlzâde İsmail Ef.

http://rapidshare.com/files/82388097...SevdaTreni.rar
Veya
http://rapidshare.com/files/82254402...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 3


Meral Uğurlu - Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret-İsmail Dede Efe
Meral Uğurlu - Der yemeni pîşi menî-Şeyh'ül İslâm Es'ad Efendi
Meral Uğurlu - Der-mevc-i perîşân-ı mâ fâsılaî nist-Mustafa Itrî Efendi
Meral Uğurlu - Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim-Zekâi Dede
Meral Uğurlu - Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - Dil-i pür ıstırâbım mevce-i seylâbdır-Mustafa Itrî Efend
Meral Uğurlu - Dönülmez akşamın ufkundayız-M.Nurettin Selçuk
Meral Uğurlu - Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû-Şâkir Ağa
Meral Uğurlu - Ey benim nazlı cânânım-Ahmet Çağan-SevdaTreni
Meral Uğurlu - Ey gonca-dehen hâr-ı elem-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - Ey gonce-i nâzik tenim-III.Selim

http://rapidshare.com/files/82391362...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 4


Meral Uğurlu - Ey nihâli işve-Vardakosta Ahmet Ağa
Meral Uğurlu - Figan eder yine bülbül-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - Gel son nefesten evvel-Sadi Işılay
Meral Uğurlu - Gelince hatt-ı muanber-Küçük Mehmet Ağa
Meral Uğurlu - Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne-Şeyh Ethem Efendi
Meral Uğurlu - Gönül ki aşk ile-Dellâlzâde İsmail Efendi
Meral Uğurlu - Gözümde dâim hayâl-i cânâ-İsmail Dede Ef.
Meral Uğurlu - Gülbün-i iyş mîdemed-Kâr--Mustafa Itrî Efendi
Meral Uğurlu - Gülşende hezar-Zekâi Dede-by SevdaTreni
Meral Uğurlu - Gün kavuştu su karardı-Udî Nevres Bey

http://rapidshare.com/files/82410337...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 5


Meral Uğurlu - Hâb-gâh-ı yâre girdim-Giriftzen Asım Bey
Meral Uğurlu - Hal-i siyeh-i gerden-i nâzik-Hacı Sadullah Ağa
Meral Uğurlu - Humarı yok bozulmaz-Hacı Arif Bey-SevdaTreni
Meral Uğurlu - Hülyâma doğan son güneşim-Münir Nurettin Selçuk
Meral Uğurlu - Hüsnüne mail gönlüm ezelden-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - İftirâkındır sebep bu-H.Arif Bey-SevdaTreni
Meral Uğurlu - İzarın gül gül olmuş bûseden-Şeyh'ül İslam Es'ad Efendi
Meral Uğurlu - Kandilli yüzerken uykularda-Münir Nurettin Selçuk
Meral Uğurlu - Kani yâd-ı lebinle-Tanbûrî Ali Efendi
Meral Uğurlu - Kimin meftûnu oldun-Küçük Mehmet Ağa
Meral Uğurlu - Kimseyi teng-i âzâr etme sultanlık budur-Dellâlzâde İsma
http://rapidshare.com/files/82413290...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 6

Meral Uğurlu - Kırdın ümmîdimi-Fehmi Tokay
Meral Uğurlu - Kumral başı bir saksı ıtır-Muzaffer İlkar
Meral Uğurlu - Mâilem bir nazlı yâre-Bolâhenk Nuri Bey
Meral Uğurlu - Nâz etse n'ola cihâne ol gül-Zekâi Dede
Meral Uğurlu - Ne küstün bî sebep öyle-Şekerci Cemil Bey
Meral Uğurlu - Neden hiç durmadan sevmiş-S.Ziya Özbekkan
Meral Uğurlu - Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin-Lem'î Atlı
Meral Uğurlu - Nedir ol cünbüş-i nâdîde-Tab'î Mustafa Efendi
Meral Uğurlu - Nerde o günler nerde-Alâeddin Yavaşça
Meral Uğurlu - Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur-Recep Çelebi
Meral Uğurlu - O gül endam bir al şâle bürünsün yürüsün-Hacı Sadullah

http://rapidshare.com/files/82415417...SevdaTreni.rar
Veya
http://rapidshare.com/files/82419058...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 7


Meral Uğurlu - Ol gonca dehen-Şevki Bey
Meral Uğurlu - Öyle bir âfet-i yektâ-y emelsinı-Aleko Bacanos
Meral Uğurlu - Pek sevdim efendim seni-Hacı Faik Bey
Meral Uğurlu - Piyale elde ne dem-Dillâlzâde İsmail efendi
Meral Uğurlu - Resm-i sûr oldu müheyyâ-Dellâlzâde İsmail Efendi
Meral Uğurlu - Ruhsarına ayb etme nigâh ettiğimi-M.Nurettin Selçuk
Meral Uğurlu - Sabah oldu uyansana-Rumeli Türküsü
Meral Uğurlu - Sabah olsun ben şu yerden gideyim-İbrahim Ağa
Meral Uğurlu - Sahilden uzaklaştık-Münir Nurettin Selçuk
Meral Uğurlu - Sâkî çekemem-Küçük Mehmet Ağa-SevdaTreni
Meral Uğurlu - Sayd eyledi bu gönlümü-Hacı Arif Bey

http://rapidshare.com/files/82421393...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 8


Meral Uğurlu - Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır-Zekâi Dede
Meral Uğurlu - Sevdiceğim âşıkını ağlatır-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - Severim can ü gönülden seni-Şevki Bey
Meral Uğurlu - Seyreyle o billûr beden taze firenki-Tab'î Mustafe Efend
Meral Uğurlu - Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı-Rif'at Bey
Meral Uğurlu - Sûr-i şâh-ı eyledi âlemi tayy-İsmail Dede Efendi
Meral Uğurlu - Suy-i kâğıthanede-Lavtacı Hıristo-SevdaTreni
Meral Uğurlu - Şâhâne gözler-Rumeli Türküsü-by SevdaTreni
Meral Uğurlu - Şahım hemîşe lûtfun-Hacı Sadullah Ağa
Meral Uğurlu - Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır-Kazasker Mus

http://rapidshare.com/files/82423704...SevdaTreni.rarMeral Uğurlu 9


Meral Uğurlu - Tal'atın devr-i kamerde-Zaharya
Meral Uğurlu - Tutam yar elinden-Fehmi Tokay
Meral Uğurlu - Uyur dâim uyanmazdı-Hacı Arif Bey
Meral Uğurlu - Yalandır doğuştan sarhoş-M.Nurettin Selçuk
Meral Uğurlu - Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil-Zekâi Dede
Meral Uğurlu - Yıkıldı darb-ı sitemden-Tanbûrî Ali efendi
Meral Uğurlu - Yine zevrâk-ı derûnum-İsmail Dede Efendi

http://rapidshare.com/files/82425154...SevdaTreni.rar


_________________
Kullanıcı profilini gör http://muptelayim.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz